Pojištění

Pojištění

Zapůjčení vozidla Vám zajišťuje značnou svobodu při poznávání země nebo při řešení vlastního časového programu. V případě, že by však došlo k nehodě nebo poškození vozidla si určitě budete chtít být jisti, že máte náležité pojištění.


Zde jsou základní druhy pojištění vozidel v ceně pronájmu.

  1. Povinné ručení
  2. Nehodové pojištění (CDW – Collison Damage Waiver)
  3. Pojištění proti vandalismu a krádeži (Theft Protection)
  4. Úrazové pojištění osob (Personal Accident Insurance)

Povinné ručení

Orange Rent Car s.r.o Vám v ceně pronájmu poskytuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy o nájmu motorového vozidla. Maximální výše krytí je 50 000 000,-Kč.

Nehodové pojištění (CDW)

Tento typ pojištění (v ceně pronájmu) Vás zbaví finanční odpovědnosti za poškození vozidla nebo jeho části. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla. (Případnou výši „spoluúčasti“ Vám na požádání sdělí naše rezervační kancelář).

Pojištění proti vandalismu a krádeži (TP)

Tento typ pojištění (v ceně pronájmu) Vás zbaví finanční odpovědnosti v případě ztráty vozidla nebo jeho poškození v důsledku krádeže, pokusu o krádež nebo vandalismu. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla. (Případnou výši „spoluúčasti“ Vám na požádání sdělí naše rezervační kancelář).

Úrazové pojištění osob (PAI)

Úrazové pojištění osob (v ceně pronájmu) se vztahuje na všechny osoby ve vozidle, nehodu se zraněním je potřeba neprodleně potřeba nahlásit na dispečink Orange Rent Car s.r.o.

Upozornění!

  1. V případě dopravní nehody je nutné vždy přivolat policii, jinak má pojišťovna právo pojistné plnění odmítnout.
  2. Pojišťovna neplní pojistné plnění v případě že:

a) škoda byla způsobena úmyslně
b) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky či léku označeného zákazem řídit vozidlo
c) kdy bylo vozidlo užíváno neoprávněně, bez příslušného řidičského oprávnění, nebo v případě že vozidlem byl páchán trestný čin apod.

 

 

Orange Rent > Informace > Pojištění