Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

Několik hlavních bodů, které Vám mohou být užitečné při pronájmu vozidla.


Nájemní období:

 • Nejkratší délka pronájmu je 10 hodin – BASIC RATE (v ceně pronájmu je 200 km) Vozidlo pronajaté v tarifu BASIC RATE je nutné vrátit čisté a dotankované. Poplatek za dotankování vozu - 100,-Kč (+ pohonné hmoty). Poplatek za vyčištění vozu - 150,-Kč.

     Na tento pronájem se nevztahuje přistavení zdarma!

 

 • Jeden den pronájmu v Základním ceníku je 24 hodin od začátku pronájmu, při překročení o více jak 59 minut je účtován další den.
 • Víkendový tarif: pátek 8:00 - pondělí 12:00.

          (při překročení o více jak 59 minut je účtována normální sazba)

Víkendový tafif nejde v žádném případě slučovat s jinou sazbou! 

 • havarijní a zákonné pojištění se spoluúčastí 10.000,-Kč/10%.

Potřebné doklady pro nájem vozidla:

 • Řidičský průkaz
 • Občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • Pokud se jedná o firemní zápůjčku, fotokopie výpisu z Obchodního rejstříku
  (popř. Živnostenský list) a fotokopie daňové registrace (pokud jste plátce DPH).

 


Rezervace vozidel:

 • Rezervace se potvrzuje pouze pro skupinu, nikoliv pro určitý typ vozidla.
 • Rezervaci můžete provést: telefonicky, faxem, osobně nebo e-mailem.

Záloha na pronájem vozidla:

 • U zákazníků, kteří nemají dohodnutý fakturační platební styk je nutná „EMBOSOVANÁ“ platební karta (plastická čísla na kartě)
  (VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMEX, DINERS CLUB).
 • Před vlastním pronájmem je na platební kartě vytvořena tzv. předautorizace
  (předautorizací se rozumí zablokování dané částky na Vašem kontě) na předem dohodnutou částku (dle velikosti vozu, ceníkové skupiny vozu a délky pronájmu), jako depozit po dobu pronájmu.
 • Složení depozitu na pronájem v hotovosti je možné pouze u kategorií A.. a kategorie BGH. Výši poplatku Vám rádi na požádání poskytneme.

Řidičský průkaz:

 • Každý řidič musí mít platný řidičský průkaz v České republice.

Věk řidiče:

 • Minimální věk řidiče je 18 let pro skupiny A, B, pro ostatní skupiny je minimální věk 21 let. Maximální věk je 75 let pro všechny skupiny.

 

 

Orange Rent > Informace > Podmínky pronájmu